Osobni račun

Info linija:   0800 0099
Email:   mojfond-omd@azfond.hr

AZ obvezni mirovinski fondovi ulozili 178 milijuna kuna u dokapitalizaciju Podravke i Luke Rijeka

06.08.2015.


Kroz procese dokapitalizacije, AZ obvezni mirovinski fondovi postali vlasnici 15% Luke Rijeka i povecali vlasnistvo u Podravci na 12%

U posljednja dva tjedna dvije su hrvatske tvrtke dovršile proces dokapitalizacije s ciljem jacanja i sirenja poslovanja, a AZ obvezni mirovinski fondovi znacajnim su sredstvima sudjelovali u oba projekta.
Izuzetno nam je zadovoljstvo, nakon zavrsetka procesa dokapitalizacije Podravke u kojoj smo ojacali nas vlasnicki udio te dokapitalizacije Luke Rijeka u kojoj smo postali znacajni vlasnik, potvrditi da su ovo projekti kakve smo imali na umu kada smo trazili zakonske izmjene koje su se odnosile na povecanje limita ulaganja u pojedinu tvrtku? rekao je Dinko Novoselec, predsjednik Uprave AZ mirovinskih fondova i dodao kako se nada da ce uskoro moci prokomentirati i neke druge slicne projekte. U nastavku je jos jednom ponovio da bez zakonskih promjena koje su povecale limit za ulaganja sa dotadasnjih 10 na sadasnjih 20% udjela u pojedinoj kompaniji, ove investicije ne bi bile moguce u ovom opsegu.
?Pomno smo, kao i kod svake druge potencijalne investicije, napravili detaljne analize poslovanja tvrtki i cijene dionica, izradili dodatnu dokumentaciju koju za ovakve vrste investicija zahtijeva regulacija i donijeli odluku o ulaganju sredstava clanova AZ obveznih mirovinskih fondova, pojasnio je Davor Doko, clan Uprave AZ ? a, te dodao kako ce investicijski tim AZ-a i u buduce ulaziti u projekte koji predstavljaju optimalno ulaganje za clanove AZ obveznih mirovinskih fondova s jedne strane i ulaganje u hrvatsko gospodarstvo, s druge strane.
U AZ-u su nam pojasnili kako su ova dva projekta ulaganja, pratili i dodatni zahtjevi koje za takva ulaganja propisuje novi zakon. Zakon o obveznim mirovinskim fondovima koji donosi mogucnost ulaganja do 20% u pojedinu kompaniju, donosi i nove obveze za mirovinske fondove koji odluce iskoristiti ovu mogucnost. U cilju sto vise razine sigurnosti ulaganja sredstava clanova obveznih mirovinskih fondova i transparentnosti poslovanja, za investicije koje prelaze 10% udjela u pojedinu kompaniju, mirovinski fondovi moraju izraditi dokumente koji jasno definiraju strategiju i ciljeve ulaganja, te precizna pravila korporativnog upravljanja i metodologiju prepoznavanja, upravljanja i pracenja potencijalnog identificiranog sukoba interesa u vrijeme ulaganja. Navedene dokumente te osnovne informacije o ulaganju objavljuju se na internet stranicama mirovinskih fondova. Na taj nacin clanovi obveznih mirovinskih fondova uz dosadasnja izvjesca o ulaganju, dobivaju detaljnjiji uvid u ovu kategoriju ulaganja njihovih sredstava.

Ulaganje u Podravku d.d.
U procesu povecanja temeljnog kapitala , Allianz ZB d.o.o. drustvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom za racun AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije A i za racun 


AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije B steklo je 322.524 redovnih dionica izdavatelja Podravka d.d.
Nakon provedenog postupka udio AZ obveznih mirovinskih fondova u izdavatelju Podravka d.d. iznosi 12,00% odnosno 854.357 dionica.

Ulaganje u Luku Rijeka d.d.

Allianz ZB d.o.o. drustvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom za svoje je obvezne mirovinske fondove kategorije A i B, steklo 2.030.000 redovnih dionica izdavatelja Luka Rijeka d.d. 
Prije provedenog postupka ulaganja AZ obvezni mirovinski fondovi nisu imali dionice izdavatelja Luka Rijeka d.d., a nakon provedenog postupka, njihov udio iznosi 15,06 %.

Izvor: AZ fond