Oblici naknada i članstvo u odborima

Oblici naknada članova Uprave Društva i članstvo u Nadzornim odborima

Članovi Uprave Društva, tijekom 2016. godine, primali su redovnu plaću i naknade s osnove radnog odnosa. 

Voditelj Odjela analize Društva,Toni Đikić, na Glavnoj skupštini Luke Rijeka d.d., koja je održana dana 09. studenog 2015. godine, izabran je za člana Nadzornog odbora Luka Rijeka d.d., čije dionice AZ obvezni mirovinski fondovi imaju u svojem portfelju. Temeljem ZOMF čl. 49/6 po toj osnovi ne ostvaruje pravo na naknadu za članstvo u Nadzornom odboru.