A

MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A

Na datum:
VOJ: HRK
NAV: HRK

Prema investicijskim ograničenjima ulaganja spada u rizičniju kategoriju fondova s očekivanim višim prinosima u dužem periodu, te je primjereniji mlađim članovima mirovinskih fondova.

B

MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B

Na datum:
VOJ: HRK
NAV: HRK

Ima slična ograničenja ulaganja i rizičnost kao dosadašnji AZ obvezni mirovinski fond. Inicijalno će svi članovi biti članovi ovog fonda, osim ako sami ne odaberu fond A ili C.

C

MIROVINSKI FOND KATEGORIJE C

Na datum:
VOJ: HRK
NAV: HRK

Prema ograničenjima ulaganja spada u najmanje rizičnu kategoriju fondova s nešto nižim očekivanim prinosima.

ČLANOVA
milijardi kuna pod upravljanjem
GODINA ISKUSTVA

Osobni račun

otvori

Pritužbe

otvori

Kontakt

otvori