Obvezna mirovinska štednja – II. stup

Reformirani sustav mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj zasniva se na tri stupa.
Za razliku od prvog stupa zasnovanog na međugeneracijskoj solidarnosti gdje današnji zaposleni izdvajaju za mirovine današnjih umirovljenika, drugi i treći stup zasnivaju se na sustavu kapitalizirane osobne štednje gdje zaposleni štede na osobnim računima, a ušteđena sredstva njihovo su osobno vlasništvo iz kojeg će im se isplaćivati mirovina. Tako postavljen sustav dugoročno će pomoći rješavanju složenog problema financiranja mirovina u našoj zemlji.

U ovom stupu, zaposlenici 5% svoje bruto plaće izdvajaju na osobne račune u obveznim mirovinskim fondovima koje osobno izabiru. Navedeni postotak poslodavac uplaćuje na prolazni račun REGOS-a koji nakon obrade i kontrole uplate doprinosa, umanjen za ulaznu naknadu fonda, prosljeđuje na osobni račun zaposlenika, člana fonda. Sredstva fonda potom se ulažu na tržištima kapitala i na njih društvo koje upravlja mirovinskim fondom ostvaruje prinos isključivo u korist članova fonda.