Odabir kategorije fonda

Prema Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima (NN 19/14) svako obvezno mirovinsko društvo dužno je svojim članovima ponuditi odabir između tri kategorije fondova: A, B ili C. Ovi fondovi razlikuju se prema svojoj investicijskoj strategiji, odnosno po zakonski propisanim mogućnostima i ograničenjima ulaganja i članstva.

AZ obvezni mirovinski fond kategorije A 
AZ obvezni mirovinski fond kategorije B
AZ obvezni mirovinski fond kategorije C 

Članovi koji nisu odlučili drugačije 21.08.2014. postali su članovi fonda kategorije B ili članovi fonda kategorije C sukladno zakonskim ograničenjima.

Kategorija fonda može se promijeniti u poslovnicama FINA-e na šalteru REGOS-a, uz predočenje osobne iskaznice, isključivo u mjesecu rođenja člana i to u onoj kalendarskoj godini u kojoj član puni godine života koje su djeljive s brojem 3 (npr. u 24.-oj, 27.-oj, 30.-oj, 33.-oj… godini života).