Društvo za upravljanje

Allianz ZB d.o.o. (skraćeno AZ d.o.o.) društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima ima sjedište na adresi Heinzelova 70, Zagreb. Odobrenje za rad izdano je dana 5. studenog 2001. godine, Klasa: UP/I 034-04/01-01/62, Urbroj: 383-01-01-2, autorizacija za upravljanje obveznim mirovinskim fondom dana je 20. rujna 2001. godine, a Društvo je upisano u sudski registar dana 26. rujna 2001. godine. Upravlja trima obveznim mirovinskim fondovima, AZ obveznim mirovinskim fondom kategorije A, obveznim mirovinskim fondom kategorije B i AZ obveznim mirovinskim fondom kategorije C.

Uplaćeni temeljni kapital Mirovinskog društva:

90 mil. kn

AZ obvezni mirovinski fondovi vodeći su obvezni mirovinski fondovi u Republici Hrvatskoj prema broju članova: krajem prosinca 2016. godine AZ obvezni mirovinski fondovi broje 628 838 članova ili 35,25% od ukupnog broja članova svih obveznih mirovinskih fondova.

Osim po broju članova, AZ obvezni mirovinski fondovi vodeći su i po vrijednosti imovine pod upravljanjem. Krajem prosinca 2016. godine neto imovina članova AZ obveznih mirovinskih fondova iznosila je 33,1 milijardu kuna ili 39,35% ukupne imovine svih obveznih mirovinskih fondova.