Kalkulator AZ obvezni mirovinski fond

O AZ kalkulatoru

Svaki kalkulator stanja na osobnom računu u obveznome mirovinskom fondu temelji se na pojednostavljenim pretpostavkama koje u ovom trenutku nije moguće točno predvidjeti. Zbog toga su ovi kalkulatori samo procjena budućeg stanja prikupljenih i kapitaliziranih sredstava na Vašem osobnom računu u trenutku umirovljenja. AZ kalkulatori napravljeni su na temelju sljedećih pretpostavki: 

• Doprinosi tijekom godine ulaze u fond u sredini godine u jednoj uplati
• Naknade koje se naplaćuju od imovine nisu uračunate (tj. prinos koji se unosi je prinos nakon naknada)
• Nema inflacije (inflacija bi samo "zamaglila" veličine, a ne bi utjecala na kupovnu moć imovine u fondu)
• Prinos fonda je isti svake godine
• Bruto plaća raste po unesenoj stopi svake godine (samo kod kalkulatora AZ obveznog mirovinskog fonda)

 

Kalkulator stanja u obveznom mirovinskom fondu (Drugi stup)

 

Mjesečna bruto plaća

Realna stopa rasta plaća (%)

12

Realni prinos fonda (%)

1

Broj godina do umirovljenja

30

Ukupno uplaćeno
Iznos godišnjih doprinosa
Stanje osobnog računa
Napomena: nisu uračunate ulazne naknade
Stanje osobnog računa
Ukupno uplaćeno