Prijava, odjava i promjena načina izvješćivanja

Ako se želite prijaviti ili odjaviti, odnosno promijeniti pojedini način izvješćivanja, možete to učiniti na našoj Internet stranici, telefonskim pozivom u AZ informacijski centar, na broj 0800 00 99 i putem Zahtjeva za prijavu/odjavu pojedinih načina izvješćivanja.

Putem Interneta

• na www.azfond.hr kliknite na Osobni račun
• u polje korisnički broj unesite 9-znamenkasti broj koji ste primili od AZ fonda
• u polje PIN unesite 4-znamenkasti broj koji ste primili od AZ fonda
• u izborniku izaberite opciju Osobni podaci
• ispod naslova "izvješćivanje" odaberite opciju izvješćivanja (kliknite na kvadratić tako da se pojavi kvačica, odnosno uklonite kvačicu s onog načina na koji više ne želite da vas AZ fond izvješćuje)
• za kraj obavezno kliknite na "Spremi promjene"

Telefonom

• nazovite 0800 00 99, te unesite vaš korisnički broj i PIN
• u izborniku izaberite opciju broj 0 i preusmjerite svoj poziv operateru call centra koji će vas prijaviti/odjaviti na bilo koji od željenih načina izvješćivanja

Pošaljite nam Zahtjev

• pošaljite nam popunjeni Zahtjev za prijavu/odjavu pojedinih načina izvješćivanja i fotokopiju osobne iskaznice na faks uređaj broj 01/4699-603 ili adresu:
AZ d.o.o.
p.p. 5
10002 Zagreb