Pritužbe

Molimo Vas da ovim putem podnosite isključivo pritužbe na poslovanje Društva. 
Pitanja, zahtjeve i drugo, molimo postavite na Kontakt stranici. 
Hvala! 

Osnovni podaci

Dodatni podaci

Poruka

Ukoliko ni nakon podnošenja pritužbe, odnosno odgovora na pritužbu predmet ne bude riješen, član fonda može pokrenuti postupak za mirno rješavanje spora pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.