Promjena osobnih podataka

Vaš korisnički broj i PIN omogućuju vam da sami u bilo kojem trenutku promijenite neke od osobnih podataka (prezime, adresu stanovanja, e-mail adresu, broj telefona, broj mobilnog telefona, ...). Svoje osobne podatke možete promijeniti putem Interneta ili telefonskim pozivom u AZ informacijski centar na besplatni broj 0800 00 99.

Putem Interneta

• na www.azfond.hr, odaberite AZ obvezni mirovinski fond, kliknite na Osobni račun
• u polje korisnički broj unesite 9-znamenkasti broj koji ste primili od AZ fonda
• u polje PIN unesite 4-znamenkasti broj koji ste primili od AZ fonda
• kliknite u izborniku Osobni podaci i pokazat ce vam se svi podaci koje AZ fond ima o vama
• unesite željene izmjene (adresu stanovanja, e-mail adresu, broj telefona, broj mobilnog telefona, prezime ...)
za kraj obavezno kliknite na "Spremi promjene"

Telefonom

• nazovite besplatni broj 0800 00 99
• nakon zvučnog signala unesite vaš korisnički broj i PIN
• birajte opciju 0 i vaš će se poziv preusmjeriti operateru AZ informacijskog centra koji će učiniti željene izmjene

Izgubili ste korisnički broj i PIN, a želite promijeniti neke od osobnih podataka - Pošaljite nam Zahtjev

• popunjeni Zahtjev za promjenu osobnih podataka i fotokopiju osobne iskaznice pošaljite na faks uređaj broj 01/4699-603 ili našu adresu:
AZ d.o.o.
p.p. 5
10002 ZAGREB