Stanje osobnog računa

Stanje na Vašem osobnom računu u mirovinskom fondu predstavlja umnožak ukupno stečenih obračunskih jedinica člana fonda (do dana pregleda stanja) i vrijednosti obračunske jedinice mirovinskog fonda na dan pregleda stanja na računu.

Kako saznati stanje na osobnom računu

Putem Interneta

• na www.azfond.hr, odaberite AZ obvezni mirovinski fond i kliknite na Osobni račun
• u polje korisnički broj unesite 9-znamenkasti broj koji ste primili od AZ fonda
• u polje PIN unesite 4-znamenkasti broj koji ste primili od AZ fonda

Putem e-mail poruke

Nakon što ste izabrali ovaj način izvješćivanja, na e-mail adresu koju ste naveli u prijavi dobit ćete:
• 1. nakon svake uplate poruku s podacima o prometu i stanju na računu
• 2. kvartalno izvješće s prometima iz proteklog kvartala

Telefonom

• nazovite besplatni broj 0800 00 99 gdje će vam se javiti govorni servis • nakon zvučnog signala unesite korisnički broj i PIN
• kroz izbornik usluga dalje vas vodi govorni servis

Putem SMS poruke

• SMS redovito: nakon što ste izabrali ovu opciju izvješćivanja, po svakoj uplati pristigloj na račun, na broj mobilnog telefona kojeg ste naveli za SMS izvješćivanje dobit ćete poruku s iznosom uplate i trenutnim stanjem na osobnom računu
• SMS na zahtjev: ako u bilo kojem trenutku želite uvid u stanje na računu, pošaljite na broj 098 499 499 SMS poruku sljedećeg sadržaja:

Ime fonda korisnički broj - PIN (npr. OMF111110000-4444) za nekoliko trenutaka na GSM uređaj s kojeg ste poslali zahtjev dobit ćete povratnu SMS poruku sa stanjem na osobnom računu.

Ukoliko ste uvidom u stanje svog osobnog računa u obveznom mirovinskom fondu ustanovili da, prema Vašoj evidenciji, nedostaju uplate te stanje računa nije u skladu sa činjenicom da poslodavac iz Vaše bruto plaće za II. stup izdvaja 5% mirovinskih doprinosa (uplata u fond umanjena je za iznos ulazne naknade), postoji nekoliko razloga zbog kojih sredstava nema na osobnom računu:

  • poslodavac nije uplatio doprinose

  • poslodavac nije na Regos predao JOPPD obrazac

  • poslodavac je uplatio doprinose, ali sa krivim pozivom na broj odobrenja pa se sredstva nisu mogla povezati sa pripadajućim JOPPD obrascem te proslijediti na osobni račun osiguranika u fondu

Kome se obratiti i što učiniti?

U oba slučaja potrebno je dodatno provjeriti promete i stanje po osobnom računu kod REGOS-a te zatražiti uputu o sljedećim koracima. Ako je riječ o pogrešnoj uplati, podnosi se zahtjev za ispravku poziva na broj nakon kojeg će sredstva s privremenog računa biti proslijeđena na osobni račun osiguranika.

Kontakti:

REGOS
Gajeva 5,
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 48 98 999
e-mail: regos@regos.hr

Važno je znati!

Svi podaci na Vašem osobnom računu dobiveni su sukladno zakonskim ovlaštenjima od Središnjeg registra osiguranika (REGOS). REGOS je odgovoran za točnost i potpunost podataka o stanju na osobnom računu.