Obavijest o glasovanju na Glavnim skupštinama

Obavijest o glasovanju na Glavnim skupštinama trgovačkih društava čije dionice AZ obvezni mirovinski fond ima u portfelju

Glavna skupština društva Petrkokemija d.d., objava 28.09.2018.

Glavna skupština društva Ledo d.d., objava 27.09.2018.

Glavna skupština društva Ledo d.d., objava 17.09.2018.

Glavna skupština društva Plava Laguna d.d., objava 30.08.2018.

Izvanredna Glavna skupština društva Dalekovod d.d. - objava 22.08.2018.

Glavna skupština društva Viro d.d., objava 14.08.2018.

Glavna skupština društva Arena Hospitality Group d.d., objava 14.08.2018.

Izvanredna Glavna skupština društva Ledo d.d. - objava 23.07.2018.

Glavna skupština društva Plava Laguna d.d., objava 09.07.2018.

Glavna skupština društva Luka Ploče d.d., objava 05.07.2018.

Glavna skupština društva Krka d.d., objava 03.07.2018.

Glavna skupština društva Luka Rijeka d.d., objava 03.07.2018.

Izvanredna Glavna skupština društva Ledo d.d. - objava 28.06.2018.

Glavna skupština društva Dalekovod d.d., objava 27.06.2018.

Glavna skupština Društva Quaestus Nekretnine d.d. u likvidaciji, objava 21.06.2018.

Glavna skupština društva Imperial d.d., objava 20.6.2018.

Glavna skupština društva Petrokemija d.d., objava 20.6.2018.

Glavna skupština društva Podravka d.d., objava 12.06.2018.

Glavna skupština društva INA d.d., objava 11.06.2018.

Glavna skupština društva Krka d.d., objava 06.06.2018.

Glavna skupština društva Čakovečki mlinovi d.d. - protuprijedlog, objava 05.06.2018.

Glavna skupština društva Atlantic Grupa d.d., objava 04.06.2018.

Glavna skupština društva Dalekovod d.d., objava 30.05.2018.

Glavna skupština društva Podravka d.d., objava 29.05.2018.

Izvanredna Glavna skupština društva Ledo d.d. - objava 29.05.2018.

Izvanredna Glavna skupština društva Ledo d.d. - objava 25.05.2018.

Glavna skupština društva Hoteli Makarska d.d., objava 23.05.2018.

Glavna skupština društva Poslovni sistem Mercator d.d., objava 18.05.2018.

Glavna skupština društva Adris Grupa d.d., objava 11.05.2018.

Glavna skupština društva Končar – distributivni i specijalni transformatori d.d., objava 10.05.2018.

Glavna skupština društva Liburnia Riviera Hoteli d.d., objava 09.05.2018.

Glavna skupština društva Čakovečki mlinovi d.d., objava 09.05.2018.

Glavna skupština društva Končar - Elektroindustrija d.d., objava 08.05.2018.

Glavna skupština povlaštenih dioničara društva Končar – distributivni i specijalni transformatori d.d., objava 27.04.2018.

Glavna skupština društva Hrvatski Telekom d.d., objava 24.04.2018.

Glavna skupština društva Valamar Riviera d.d., objava 23.04.2018.

Glavna skupština društva Hrvatski Telekom d.d., objava 17.04.2018.

Glavna skupština društva Ilirija d.d., objava 16.04.2018.

Glavna skupština društva Auto Hrvatska d.d., objava 05.04.2018.

Glavna skupština društva Arena Hospitality Group d.d., objava 27.03.2018.

Izvanredna Glavna skupština društva Luka Rijeka d.d. - protuprijedlog, objava 28.12.2017.

Izvanredna Glavna skupština društva Petrokemija d.d. - protuprijedlog, objava 11.12.2017.

Izvanredna Glavna skupština društva Luka Rijeka d.d. - objava 11.12.2017.

Glavna skupština društva Ledo d.d., objava 30.11.2017.

Glavna skupština društva Ledo d.d., objava 28.11.2017.

Izvanredna Glavna skupština društva Petrokemija d.d., objava 10.11.2017.

Glavna skupština društva Čakovečki mlinovi d.d., objava 10.11.2017.

Izvanredna Glavna skupština društva Ilirija d.d., objava 19.10.2017.

Izvanredna Glavna skupština društva Petrokemija d.d., objava 01.09.2017.

Glavna skupština Društva Arena Hospitality Group d.d., objava 11.08.2017.

Glavna skupština Društva Viro d.d., objava 10.08.2017.

Redovna Glavna skupština Društva Plava Laguna d.d., objava 27.07.2017.

Izvanredna Glavna skupština Društva Plava Laguna d.d., objava 18.07.2017.

Glavna skupština Društva Imperial d.d., objava 07.07.2017.

Glavna skupština Društva Krka d.d. Novo Mesto, objava 07.07.2017.

Glavna skupština Društva Quaestus Nekretnine d.d. u likvidaciji, objava 29.06.2017.

Glavna skupština Društva Dalekovod d.d., objava 29.06.2017.

Glavna skupština Društva Teva Pharmaceutical Industries Ltd., objava 28.06.2017

Glavna skupština Društva Krka d.d. Novo Mesto, objava 21.06.2017.

Glavna skupština Društva Quaestus Nekretnine d.d. u likvidaciji, objava 21.06.2017.

Glavna skupština Društva Luka Rijeka d.d., objava 19.06.2017.

Glavna skupština Društva Ilirija d.d., objava 05.06.2017.

Glavna skupština Društva Podravka d.d., objava 02.06.2017.

Glavna skupština Društva Atlantic Grupa d.d., objava 26.05.2017.

Glavna skupština Društva INA d.d., objava 26.05.2017.

Glavna skupština Društva Poslovni sistem Mercator d.d., objava 26.05.2017.

Glavna skupština Društva Končar d.d., objava 26.05.2017.

Izvanredna Glavna skupština Društva Ledo d.d., objava 25.05.2017.

Glavna skupština Društva Petrokemija d.d., objava 23.05.2017.

Glavna skupština Društva Luka Rijeka d.d., objava 23.05.2017.

Glavna skupština Društva Čakovečki mlinovi d.d., objava 22.05.2017.

Glavna skupština društva Luka Ploče d.d., objava 05.05.2017.

Glavna skupština društva Adris grupa d.d., objava 04.05.2017.

Glavna skupština društva Končar – distributivni i specijalni transformatori d.d., objava 04.05.2017.

Glavna skupština društva Ledo d.d., objava 03.05.2017.

Glavna skupština društva Liburnia Riviera Hoteli d.d., objava 19.04.2017.

Glavna Skupština društva Hrvatski Telekom d.d. - protuprijedlog, objava 13.04.2017.

Glavna skupština društva Ilirija d.d., objava 11.04.2017.

Glavna skupština društva Hrvatski Telekom d.d., objava 10.04.2017.

Izvanredna Glavna skupština društva Petrokemija d.d., objava 21.03.2017.

Glavna skupština društva Arenatursit d.d. - protuprijedlog, objava 21.03.2017

Izvanredna Glavna skupština društva Luka Rijeka d.d., objava 17.03.2017.

Glavna Skupština društva Arenaturist d.d., objava 07.03.2017.

Glavna skupština društva Podravka d.d. - protuprijedlog, objava 21.02.2017

Glavna skupština društva Podravka d.d., objava 06.02.2017.

Glavna skupština društva Hrvatska poštanska banka d.d. - protuprijedlog, objava 31.01.2017

Glavna skupština društva Imperial d.d., objava 25.11.2016.

Glavna skupština društva INA d.d., objava 25.11.2016.

Glavna skupština društva Čakovečki mlinovi d.d. objava 24.11.2016

Glavna skupština društva Ilirija d.d., objava 04.10.2016.

Glavna skupština društva Viro tvornica šećera d.d., objava 16.8.2016.

Glavna skupština društva Arenaturist d.d., objava 12.8.2016.

Glavna skupština društva Imperial hotelijerstvo d.d., objava 10.8.2016.

Glavna skupština društva Luka Rijeka d.d., objava 9.8.2016.

Glavna skupština društva Plava Laguna d.d., objava 1.8.2016.

Glavna skupština društva Ledo d.d. - objava 01.08.2016, promjena 31.08.2016

Glavna skupština društva Podravka d.d. - s protuprijedlogom, objava 20.07.2016.

Glavna skupština društva Končar elektroindustrija d.d. - s protuprijedlogom, objava 7.7.2016.

Glavna skupština društva Podravka d.d., objava 7.7.2016.

Glavna skupština društva Dalekovod d.d., objava 29.6.2016.

Glavna skupština Društva Krka d.d. Novo Mesto, objava 21.6.2016.

Glavna skupština društva Quaestus Nekretnine d.d. u likvidaciji, objava 3.6.2016.

Glavna skupština društva Adris Grupa d.d., objava 30.5.2016.

Glavna skupština društva Ilirija d.d., objava 25.5.2016.

Glavna skupština društva Končar elektroindustrija d.d., objava 25.5.2016.

Glavna skupština društva Turisthotel d.d., objava 25.5.2016.

Glavna skupština društva INA d.d., objava 23.5.2016.

Glavna skupština Končar distributivni i specijalni transformatori, objava 16.05.2016

Glavna skupština društva Atlantic grupa d.d., objava 13.5.2016.

Glavna skupština društva Poslovni sistemi Mercator d.d., objava 21.4.2016.

Glavna skupština društva Petrokemija d.d., objava 12.04.2016.

Glavna skupština društva Čakovečki mlinovi d.d., objava 7.4.2016.

Glavna skupština društva IBM Corporation, objava 06.04.2016.

Glavna skupština društva Luka Ploče d.d., objava 05.04.2016.

Glavna skupština društva Teva Pharmaceutical Industries Ltd., objava 31.03.2016.

Glavna skupština društva Hrvatski Telekom d.d., objava 29.03.2016

Glavna skupština Quaestus Nekretnine d.d. u likvidaciji, objava 10.02.2016

Glavna skupština društva HPB d.d. - protuprijedlog, objava 14.12.2015

Glavna skupština društva HPB d.d., objava 11.12.2015

Glavna skupština društva Čakovečki mlinovi d.d., objava 11.11.2015

Glavna skupština društva Luka Rijeka d.d., objava 26.10.2015

Glavna skupština društva Teva Pharmaceutical Industries Ltd., objava 20.10.2015

Glavna skupština društva Adris Grupa d.d., objava 01.09.2015

Glavna skupština društva Quaestus Nekretnine d.d. u likvidaciji, objava 01.09.2015

Glavna skupština društva Ingra d.d., objava 24.08.2015

Glavna skupština društva Teva Pharmaceutical Industries Ltd., objava 19.08.2015

Glavna skupština društva Ledo d.d., objava 30.07.2015

Glavna skupština društva Krka d.d., objava 27.07.2015

Glavna skupština društva Viro tvornica šećera d.d., objava 22.07.2015

Glavna skupština društva Dalekovod d.d., objava 17.07.2015

Glavna skupština društva Plava laguna d.d., objava 17.07.2015

Glavna skupština društva Adris grupa d.d., objava 12.06.2015

Glavna skupština društva Quaestus Nekretnine d.d. u likvidaciji, objava 12.06.2015

Glavna skupština društva Mercator d.d., objava 03.06.2015

Glavna skupština društva Turisthotel d.d., objava 02.06.2015

Glavna skupština društva Krka d.d. - protuprijedlog, objava 02.06.2015

Glavna skupština društva Ledo d.d., objava 22.05.2015

arhiva

Glavna skupština društva Podravka d.d., objava 13.05.2015

Glavna skupština društva Atlantic Grupa d.d., objava 12.05.2015

Glavna skupština društva Ina d.d., objava 12.05.2015

Glavna skupština društva Petrokemija d.d., objava 12.05.2015

Glavna skupština društva Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d., objava 27.04.2015

Glavna skupština društva Luka Ploče d.d. - protuprijedlog, objava 26.04.2015

Glavna skupština društva Končar d.d., objava 15.04.2015

Glavna skupština društva Hrvatski telekom d.d. - protuprijedlog, objava 14.04.2015

Glavna skupština društva Čakovečki mlinovi d.d., objava 24.03.2015

Glavna skupština društva ADRIS d.d., objava 05.01.2015

Glavna skupština društva Končar d.d.

Glavna skupština društva Turisthotel d.d., objava 14.12.2014

Glavna skupština društva Plava Laguna d.d.

Glavna skupština društva Mercator d.d.

Glavna skupština društva Ingra d.d.

Glavna Skupština društva Plava laguna d.d.

Glavna Skupština društva Dalekovod d.d.

Glavna Skupština društva VIRO d.d.

Glavna skupština društva LEDO d.d.

Glavna Skupština društva Petrokemija d.d.

Glavna Skupština društva Mercator d.d.

Glavna Skupština društva Podravka d.d.

Glavna Skupština društva Quaestus nekretnine d.d. u likvidaciji

Glavna Skupština društva Krka d.d.

Glavna Skupština društva Jamnica d.d.

Glavna Skupština društva Luka Ploče d.d.

Glavna Skupština društva Ina d.d.

Glavna Skupština društva Adris grupa d.d.

Glavna Skupština društva Atlantic Grupa d.d.

Glavna Skupština društva Zavarovalnica Triglav d.d.

Glavna Skupština društva Dalekovod d.d.

Glavna Skupština društva Končar d.d.

Glavna Skupština društva Privredna banka d.d.

Glavna Skupština društva Tankerska plovidba d.d.

Glavna Skupština društva Čakovečki mlinovi d.d.

Glavna Skupština društva Čakovečki mlinovi d.d.

Glavna Skupština društva Quaestus nekretnine d.d. u likvidaciji

Glavna Skupština društva Viro tvornica šećera d.d.

Glavna Skupština društva Privredna banka d.d.

Glavna Skupština društva Privredna banka d.d.

Glavna Skupština društva Ingra d.d.

Glavna skupština društva LEDO d.d.

Glavna skupština društva VIRO d.d.

Glavna Skupština društva Plava laguna d.d.

Glavna Skupština društva Questus nekretnine d.d.

Glavna Skupština društva Dalekovod d.d.

Glavna Skupština društva Petrokemija d.d.

Glavna Skupština društva Jamnica d.d.

Glavna Skupština društva Krka d.d.

Glavna Skupština društva Luka Ploče d.d.

Glavna Skupština društva Poslovni sistemi Mercator d.d.

Glavna Skupština društva Poslovni sistemi Mercator d.d.

Glavna Skupština društva INA d.d.

Glavna Skupština društva Končar d.d.

Glavna Skupština društva Nexe d.d.

Glavna Skupština imatelja obveznica društva Nexe d.d.

Glavna skupština društva Privredna banka Zagreb d.d.

Izvanredna glavna skupština društva Dalekovod d.d.

Izvanredna glavna skupština društva Ledo d.d.

Glavna skupština društva Questus nekretnine d.d.

Izvanredna glavna skupština Privredne banke Zagreb d.d.

Glavna skupština društva Questus nekretnine d.d.

Glavna skupština društva VIRO d.d.

Glavna skupština društva Konzum d.d.

Glavna skupština društva INA - industrija nafte d.d.

Glavna skupština društva Adris d.d.

Glavna skupština društva Končar-elektroindustrija d.d.

Glavna skupština društva Nexe d.d.

Izvanredna skupština društva Plava laguna d.d.

Glavna skupština društva Questus nekretnine d.d.

Glavna skupština društva Ingra d.d.

Glavna skupština društva Plava Laguna d.d.

Glavna skupština društva Dalekovod d.d.

Glavna skupština društva Ledo d.d.

Glavna skupština društva Questus nekretnine d.d.

Glavna skupština društva Questus nekretnine d.d.

Glavna skupština društva Konzum d.d.

Glavna skupština društva AD Plastik d.d.

Glavna skupština društva Podravka d.d.

Glavna skupština društva Krka d.d.

Glavna skupština društva Končar-Elektroindustrija d.d.

Glavna skupština društva VIRO d.d.

Glavna skupština društva Luka Ploče d.d.

Glavna skupština društva Atlantic Grupe d.d.

Glavna skupština društva INA d.d.

Glavna skupština društva Petrokemija d.d. - protuprijedlog

Glavna skupština društva Petrokemija d.d.

Glavna skupština društva Čakovečki mlinovi d.d.

Glavna skupština društva INA d.d.

Glavna skupština društva Poslovni sistemi Mercator d.d.

Glavna skupština društva Privredna banka Zagreb d.d.

Izvanredna skupština društva Questus nekretnine d.d.

Glavna Skupština društva Ingra d.d.

Glavna Skupština društva Atlantic grupa d.d.

Izvanredna Skupština društva Questus nekretnine d.d.

Glavna Skupština društva Čakovečki mlinovi d.d.

Glavna Skupština društva Dalekovod d.d.

Glavna Skupština društva VIRO d.d.

Glavna Skupština društva Luka Ploče d.d.

Glavna Skupština društva Plava Laguna d.d.

Izvanredna Skupština društva Končar-Elektroindustrija d.d.

Glavna Skupština društva Podravka d.d.

Glavna Skupština društva Ingra d.d.

Glavna Skupština društva Belišće d.d.

Glavna Skupština društva Questus nekretnine d.d.

Glavna Skupština društva Dalekovod d.d.

Glavna Skupština društva Ina d.d.

Glavna Skupština društva Hrvatskog telekoma d.d.

Glavna Skupština društva Petrokemija d.d.

Glavna Skupština društva Viro tvornica Šećera d.d.

Glavna Skupština društva Petrokemija d.d.

Glavna Skupština društva Ina d.d.

Glavna Skupština društva Ingra d.d.

Glavna skupština Podravka d.d.

Glavna skupština Belišće d.d.

Glavna skupština Plava laguna d.d.

Glavna skupština Ingra d.d.

Skupština vlasnika obveznica društva Ingra d.d.

Glavna skupština Petrokemija d.d.

Glavna skupština Questus d.d.

Glavna skupština Krka d.d.

Glavna skupština Atlantic d.d.

Glavna skupština Dalekovod d.d.

Glavna skupština Podravke d.d.

Glavna skupština društva Ingra d.d.

Glavna skupština Viro tvornice šećera d.d.

Glavna skupština Ingre d.d.

Glavna skupština Plave lagune d.d.

Glavna skupština Viro tvornice šećera d.d.

Glavna skupština Questus nekretnina d.d.

Glavna skupština HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d.

Glavna skupština Podravke d.d.

Glavna skupština Ingre d.d.