Oblici naknada i članstvo u odborima

Oblici naknada članova Uprave Društva i članstvo u Nadzornim odborima

Članovi Uprave Društva, tijekom 2016. godine, primali su redovnu plaću i naknade s osnove radnog odnosa.