Podaci vezani uz ulaganje

Podaci vezani uz ulaganje u vlasničke vrijednosne papire čiji je udio u izdanju veći od 10%


Hoteli Makarska d.d.

Hoteli Makarska - ulaganje - osnovne informacije

Hoteli Makarska - strategija i ciljevi ulaganja

Hoteli Makarska - identificirani sukob interesa

Hoteli Makarska - pravila korporativnog upravljanja


Imperial d.d.

Imperial - pravila korporativnog upravljanja

Imperial - ulaganje - osnovne informacije

Imperial - identificirani sukob interesa

Imperial - strategija i ciljevi ulaganja


Končar elektroindustrija d.d.

Končar elektroindustrija - pravila korporativnog upravljanja

Končar elektroindustrija - identificirani sukob interesa

Končar elektroindustrija - strategija i ciljevi ulaganja

Končar elektroindustrija - ulaganje - osnovne informacije


Luka Ploče d.d.

Luka Ploče - Pravila korporativnog upravljanja

Luka Ploče - strategija i ciljevi ulaganja

Luka Ploče - identificirani sukob interesa

Luka Ploče - ulaganje - osnovne informacije


Čakovečki mlinovi d.d.

Čakovečki mlinovi - ulaganje - osnovne informacije

Čakovečki mlinovi - strategija i ciljevi ulaganja

Čakovečki mlinovi - identificirani sukob interesa

Čakovečki mlinovi - Pravila korporativnog upravljanja


Podravka d.d.

Podravka - praćenje realizacije strategije i uspješnosti ostvarivanja ciljeva ulaganja

Podravka - ulaganje - osnovne informacije

Podravka - strategija i ciljevi ulaganja

Podravka - identificirani sukob interesa

Podravka - pravila korporativnog upravljanja


Luka Rijeka d.d.

Luka Rijeka - praćenje realizacije strategije i uspješnosti ostvarivanja ciljeva ulaganja

Luka Rijeka - ulaganje - osnovne informacije

Luka Rijeka - strategija i ciljevi ulaganja

Luka Rijeka - pravila korporativnog upravljanja

Luka Rijeka - identificirani sukob interesa


Ilirija d.d.

Ilirija - ulaganje - osnovne informacije

Ilirija - strategija i ciljevi ulaganja

Ilirija - pravila korporativnog upravljanja

Ilirija - praćenje realizacije strategije i uspješnosti ostvarivanja ciljeva ulaganja

Ilirija - identificirani sukob interesa


Ledo d.d.

Ledo - praćenje realizacije strategije i uspješnosti ostvarivanja ciljeva ulaganja

Ledo - ulaganje - osnovne informacije

Ledo - strategija i ciljevi ulaganja

Ledo - pravila korporativnog upravljanja

Ledo - identificirani sukob interesa